Kontakt

Agencja Ochrony GARDA – Jacek Celmer
Zakład Pracy Chronionej

ul. Lubelska 37
10-408 Olsztyn
tel. (89) 533 79 30
e-mail: garda@gardacelmer.pl

Właściciel
Jacek Celmer
e-mail: celmerjacek@gardacelmer.pl

Dyrektor ds ochrony
Tadeusz Sokołowski
e-mail: sokolowskitadeusz@gardacelmer.pl
tel. 725 707 005

Lubelska 37C, 11-041 Olsztyn, Polska