O firmie

Agencja Ochrony GARDA - Jacek Celmer jest rodzinną firmą, która rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2015. Siedziba od początku istnienia firmy mieści się przy ulicy Lubelskiej 37 w Olsztynie. Została ona zbudowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży ochroniarskiej. Posiadamy koncesję na prowadzenie usług ochroniarskich Nr L-0011/23 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ważną na terenie całego kraju oraz inne niezbędne pozwolenia i licencje. Ponadto dysponujemy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Firma posiada status Zakładu Pracy Chronionej dzięki czemu kontrahenci otrzymują maksymalne ulgi w składkach odprowadzanych na PFRON.