Polityka Prywatności

 

 

Polityka plików cookie

Czym są pliki cookie?

Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookie?

Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookie używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

L.p. domena nazwa cookie ważność
1 gardacelmer.pl ci_session 2 godziny
2 gardacelmer.pl csrf_mcms 2 godziny

 

Czy pliki cookie zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookie

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępny na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L. 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych Osobowych jest Agencja Ochrony GARDA – Jacek Celmer, ul. Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn, NIP 7390502077, REGON 510130357, tel. (89) 5337930, email: garda@gardacelmer.pl.

2. W zakresie dotyczącym wykorzystania linku do serwisu Facebook, współadministratorem danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

3. Celem przetwarzania danych osobowych, które mogą zostać zapisane w plikach cookie jest zapewnienie właściwego funkcjonowania strony internetowej administratora oraz przekierowanie odwiedzającego na fanpage administratora dostępny pod adresem: https:// www.facebook.com/gardacelmer/.

4. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa zaakceptowania plików może skutkować nie pełną funkcjonalnością strony WWW.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania umowy, w tym podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze w tym prawne lub audytowe.

6. Dane osobowe administrator przetwarza przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą do czasu jej cofnięcia (usunięcia plików cookie).

7. W celach opisanych w pkt.2 administrator danych nie będzie profilować danych osobowych.

8. Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora uprawnione są do dostępu do treści swoich danych oraz mają prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwów, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Osoby, których dane przetwarzane są przez administratora danych mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznawanych na mocy RODO.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

11. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Funkcje tę pełni Tomasz Trzciałkowski, tel. 511793443, e-mail: kontakt@idpo.pl

 

Facebook – Klauzula informacyjna

1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Agencja Ochrony Garda – Jacek Celmer (dalej GARDA, @gardacelmer) lub komunikatora Messenger jest Agencja Ochrony GARDA – Jacek Celmer, ul. Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn, NIP 7390502077, REGON 510130357, tel. (89) 5337930, e-mail: garda@gardacelmer.pl, natomiast współadministratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage GARDA lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

2. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. Lubelska 37, 10 – 408 Olsztyn, - przez e-mail: garda@gardacelmer.pl, - oraz telefonicznie: (89)533 79 30.

3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Funkcje tę pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się skontaktować w następujący sposób: - przez formularz na stronie: idpo.pl/kontakt, - przez e-mail: kontakt@idpo.pl, - oraz telefonicznie: +48511793443.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

- administrowania i zarządzania fanpage’m GARDA, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczone przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników;

- udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do GARDA poprzez komunikator Messenger.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest współadministratorem danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookie osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane GARDA jako prowadzącemu fanpage.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO, tj. wykonanie umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Portal Facebook.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage GARDA lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczonych na fanpage GARDA mogą być również dostępny dla innych użytkowników portalu Facebook.

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty przetwarzające, z którymi Garda zawarł stosowne umowy, np. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GARDA przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o tą z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z obserwowania lub polubienia fanpage GARDA, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez GARDA własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

GARDA może zrealizować twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z GARDA w sprawie przetwarzanie Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczania komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger)