GARDA
Agencja
Ochrony

obiektów
mienia
osób

O firmie

Agencja Ochrony GARDA - Jacek Celmer jest rodzinną firmą, która rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2015. Siedziba od początku istnienia firmy mieści się przy ulicy Lubelskiej 37 w Olsztynie. Została ona zbudowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży ochroniarskiej. Posiadamy koncesję na prowadzenie usług ochroniarskich Nr L-0011/23 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ważną na terenie całego kraju oraz inne niezbędne pozwolenia i licencje. Ponadto dysponujemy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Firma posiada status Zakładu Pracy Chronionej dzięki czemu kontrahenci otrzymują maksymalne ulgi w składkach odprowadzanych na PFRON.

Zaufali nam

Szynaka
Aber
Dachland
DBK
Elektryk
Fiat (Resma)
Inter Parts
Metalzbyt
Pekum
Przemysłówka
Remondis
Piekarnia Tyrolska

Referencje

Współpraca między naszymi formami układa się pomyślnie bez zastrzeżeń. Postawione przed firmą zadania są wykonywane w sposónb należyty.

Usługa wykonywana jest w sposób należyty a firmę polecamy jako partnera godnego zaufania.

Jest to partner kompetentny, elastyczny i profesjonalnie podchodzący do zleconych zadań oraz szybko reagujący na zaistniałe sytuacje.

Wykonawca dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań. Nadzór nad obiektem odbywa się nienagannie i bezkonfliktowo z poszanowaniem interesów zleceniodawcy.

Certyfikaty

Kontakt

Agencja Ochrony GARDA – Jacek Celmer
Zakład Pracy Chronionej

ul. Lubelska 37
10-408 Olsztyn
tel. (89) 533 79 30
e-mail: garda@gardacelmer.pl

Właściciel
Jacek Celmer

e-mail: celmerjacek@gardacelmer.pl

Dyrektor ds ochrony
Tadeusz Sokołowski

e-mail: sokolowskitadeusz@gardacelmer.pl
tel. 725 707 005

Inspektor danych osobowych
Tomasz Trzciałkowski

e-mail: kontakt@idpo.pl
tel. 511 793 443
(Klauzula)